05.11.2011.

U ime Allaha Milostivog Samilosnog!

Neka je salavat i selam na Muhameda s.a.v.s.
Allahu Milostivi,molimo Te da naše danas učiniš boljim od juče, a naše sutra boljim od danas. Učini da sva naša djela krasi lijep i hairli završetak.
Spasi nas od dunjalučkih poniženja i ahiretskog azaba.
Uzvišeni Allahu, učini ovaj mubarek dan vjesnikom hajra i berićeta za sve muslimane, a opomenom i propašću za sve zulumćare.
Učini ga sigurnim za sve muslimane svijeta i ispuni njihova srca imanom i ponosom.
Allahu Samilosni, oprosti nama i našoj braći koji su nas pretekli u imanu
i ne dozvoli da u našim srcima bude imalo zavisti prema vjernicima.
Svemogući Allahu, ne ostavi u ovome mubarek danu ni jedan grijeh
a da nam ga ne oprostiš, ni jedne brige a da nam je ne otkloniš,
ni jednog bolesnika a da ga ne izliječiš, ni jednog umrlog a da mu ne oprostiš,
ni jedne želje ni potrebe, sa kojom si Ti zadovoljan, a da nam je ne ispuniš.

Allahu Veliki,
ujedini naša srca na putu istine i ojačaj nas snagom istinskog imana.
Amin!


09.10.2011.

*

Tobe dođimo, suze prolijmo,
Brate, ne stoj'mo, Allah recimo!

Riba u vodi, ptica u gori,
Allah sve zbori, Allah recimo!Estagfirullah tubtu ilallah
nehejtu kalbi ammasi vallah.

24.09.2011.

*

Gospodaru, ne kazni jezik koji o Tebi govori,
niti oko koje izučava nauk koji Tebi vodi,
niti stopalo koje zbog hizmeta Tebi hodi,
niti ruku koja piše Tvoga Poslanika riječi.
Tako ti Tvoje veličine, ne uvedi me u vatru,
jer oni koji su u njoj znaju da sam branio Tvoju vjeru.

Dova Ibnu-l-Džezvija

27.08.2011.

*

Allahu moj, opskrbi me danas vrijednošću Noći Kadra,
i preobrati moje teškoće u lahkoće,
primi moju ispriku i oprosti mi grijehe,
o Milostivi prema robovima dobrim.


26.08.2011.

Lejletul Kadr mubarek olsun!

'Inna enzelnahu fi lejletil kadr
We ma edrake ma lejletul kadr
Lejletul kadri hajrun min elfi shehr
Tenezzelul malaiketu wer-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr
Selamun hije hatta matle`il fedzr '´Zbilja, Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr!
A šta ti misliš šta je noć Kadr?
Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci!
Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga,
u njoj silaze zbog odluke svake,
u njoj je spas sve dok zora ne svane!´
Kur'an, sura El-Kadr

16.08.2011.

Noć Lejletu-l-Bedr 17. noć mjeseca Ramazana

Bitka na Bedru simbolizira bitku između vjere i kufra, istine i zablude, kvaliteta i kvantiteta i stvarne snage i fiktivne moći. Ona je pokazala da se čvrstom vjerom u Plemenitog Allaha i Djelitelja pobjede mogu postići neočekivani rezultat i poraziti daleko jači, opremljeniji i brojniji neprijatelj!
Ramazan nije samo mjesec posta i ibadeta. On je i mjesec pobjede. Prije svega, pobjede nad samim sobom, a onda nad svim drugim. Zbog toga Allah Plemeniti i kaže: Allah vas je pomogao na Bedru, kada ste bili malobrojni - zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni.
Nakon trinaestogodišnje borbe sa samim sobom, savladavanja najtežih prepreka i iskušenja, podnošenja svirepih tortura i poniženja, kaljenja u užarenoj Mekki, dolazi slast ramazana. Ali, uz to, dolazi i prva slast pobjede!
Međutim, do te pobjede se nije moglo doći, dok nije došlo do pobjede na poprištu ljudske duše i na planu stvarnog života. Kada se nefs oslobodi sebe radi sebe, od svojih želja i svojih strasti, od svojih prljavština i svojih mržnji, od svojih okova i svojih lanaca, kada požuri u okrilje Allahove milosti i oprosta i Njemu se prepusti, onda on postaje oslobođen svih tereta i omči, i, kako veli Sejjid Kutb, dolazi do pobjede: stvarne pobjede!
Ta pobjeda se nije mogla osjetiti na početku islama. To se, upravo, i moglo desiti 17. dan ramazana, 2. godine po Hidžri, odnosno 624. godine. po Isa, a.s, rođenju. To se i moglo desiti nakon toliko truda, rada i odgajanja, sebe, svoje duše i svoga tijela, i to u mjesecu oprosta, milosti i dobročinstva, u mjesecu u kome duša bude otrgnuta od svih okova koji joj ne dozvoljavaju tako veličanstven let i tako snažan zamah i udarac!

Šta možemo nauciti iz Bitke na Bedru ?

Iskrenost!
Kaže Allah džellešanuhu: "I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli da bi od Allahova puta odvracali. Allah zna ono što oni rade." (El-Enfal, 47.)

Sloga i jedinstvo!
Kaže Allah, džellešanuhu: "O vjernici, kada se sa kakvom skupinom sukobite… "(El- Enfal, 45.) "I on je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio,- On je, zaista, silan i mudar".(El Enfal,63)

Pokoravanje Allahu i Njegovom Poslaniku
Kaže Allah, dželle šanuhu: "Pokoravajte se Allahu i njegovom Poslaniku"(El-Enfal, 46.)
"O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozovu u ono što ce vam život dati"(El-Enfal, 24.)

Izbjegavanje rasprave i svade
Kaže Allah, džellešanuhu: "i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali"(El-Enfal, 46.)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve seleme : "Nijednom narodu nije data rasprava a da nije zalutao."

Molim Allaha, džellešanuhu, da nam Bedr bude vodilja u shvatanju vjere, podstrek na rad i zalaganje, snaga u trenucima slabosti i utjeha i smiraj u trenucima iskušenja. Amin!

13.08.2011.

*

Allahu moj, očisti me u ovom danu od niskosti,
i učini me strpljivim u njemu na Tvoje odredbe
i pospješi me na Bogobojaznost i druženje sa dobrima,
tako Ti pomoći Tvoje, o Svjetlosti očiju nemoćnika.07.08.2011.

*

U  predaji Abdurrahman ibn Semure priča kako su ashabi sjedili jedanput u Medini, kada im je došao Allahov Poslanik, s.a.v.s, i rekao da je sanjao jedan čudan san.

A snovi Poslanika, s.a.v.s, su istina!

Pa im je ispričao Poslanik, s.a.v.s., šta je sanjao.
Kaže Resulullah, s.a.v.s.:

"Vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako mu je došao melek smrti da mu uzme dušu. A onda dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima te udalji meleka smrti od njega.

I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, koji je bio izložen patnjama u Kaburu, pa dođe njegov abdest i spasi ga patnje.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kojeg su opkolili šejtani, pa dođe njegov zikrullah (spominjanje Allaha) i otjera šejtane od njega.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kojeg su opkolili i uzeli Meleki kazne. Pa dođe njegov namaz i spasi ga njihovih ruku.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, koji je skapavao od žeđi, kad god bi se primakao mome Havdu (Izvoru), bio bi spriječen i otjeran. Pa dođe njegov post mjeseca Ramazana te ga napoji i ugasi mu žeđ.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako ide pored poslanika koji su sjedili u halkama i kad god bi se primakao nekoj od tih halki, bivao bi udaljen. Pa dođe njegovo gusul te ga uze za ruku i dovede ga te sjede pored mene.

I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, zbunjenog, okruženog tminom i mrakom sa svih strana. Pa dođe njegov hadždž i umra te ga izvedoše iz mraka na svjetlo.

I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako se rukom štiti i zaklanja od plamena vatre i njene vrućine.
Pa dođe njegova sadaka koju je dijelio, te napravi pregradu između njega i vatre i načini hlad nad njegovom glavom.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako se obraća vjernicima a oni ga ignorišu. Pa dođe njegovo čuvanje rodbinskih veza i reče: "O vjernici, on je čuvao rodbinske veze pa pričajte i kontaktirajte s njim."
Te ljudi počeše s njim govoriti i rukovati se.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kojeg su uhvatile Zebanije (meleki - čuvari Džehennema), pa dođe njegovo naređivanje dobra i odvraćanje od zla pa ga ote iz njihovih ruku i dade ga Melekima Milosti.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako kleči, a između njega i Allaha džellešanuhu je zastor. Pa dođe njegovo lijepo ponašanje, uze ga za ruku i uvede ga kod Allaha džellešanuhu.I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, a knjiga njegovih djela se približava njegovoj lijevoj ruci. Pa dođe njegova bogobojaznost uze knjigu i stavi je u desnu ruku.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, a vaga njegovih djela je lagahna pa dođoše njegova umrla djeca i ojačaše njegova dobra djela.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako stoji na ivici Džehennema. Pa dođe njegova dova puna nade upućena Allahu džellešanuhu i spasi ga te on prođe.

I vidio sam čovjeka iz mog ummeta kako pada u vatru. Pa dođoše njegove suze prolivene od straha prema Allahu džellešanuhu i spasiše ga te on prođe.

I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako je stao na Sirat ćupriji, i ljulja se poput palmine grane na jakom vjetru. Pa dođe njegovo lijepo mišljenje o Allahu džellešanuhu i učvrsti ga te on prođe.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako puzeći ide preko Sirat-ćuprije. Nekada poklekne i spotakne se pa se pridrži. Pa dođe njegovo donošenje Salavata na mene, pa ga uspravi i učvrsti mu noge i spasi ga.

I vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kako dolazi pred vrata Dženneta i ona se pred njim zatvoriše.
Pa dođe njegov iskreni šehadet, da nema drugog boga osim Allaha te mu otvori vrata i uvede ga u Džennet."


Ovu predaju prenose Taberani, Hakim i Tirmizi.

03.08.2011.

*

Allahu moj,
ojačaj me u ovom danu u izvršenju Tvojih naredbi i
opskrbi me slašću Tvojeg spominjanja i usjehom zahvale na Tvoja davanja
tako Ti plemenitosti Tvoje,
i tako Ti Tvojeg čuvanja,
čuvaj me u njemu,
o Ti koji najbolje vidiš od nadgledača.Ko zna za grijeh svoga brata pa ga sakrije,
Allah džellešanuhu će na Sudnjem danu sakriti njegove grijehe.
(hadis Poslanika a.s.)

01.08.2011.

*

"U prvoj noći Ramazana postala sam nevidljivi putnik,
a krajnje odredište su kapije Allahove milosti, zadovoljstva i oprosta.
Pred zoru iščekujem prve sehurske tragove, mirise, zvukove iz majčine kuhinje, koja se kreće skoro nečujnim koracima i tiho šapćući da nas ne probudi priprema jela. Preplavi me zahvalnost na toj blagodati. Majci.
Osjetih miris. Neobičan, sladak, treperav. Nije to samo miris hrane.
Mislim da je to miris svih duša što se u iščekivanju Allahovog oprosta i rahmeta u ove blagoslovljene sate prostiru pred kapijom Njegovom.
Dok jedni pronalaze opravdanja, drugi zdušno poste.
Poste bićem. Poste dušom. Poste očima. Poste sluhom.
I to ne samo dok je Ramazan. Ako srce ne uposliš pokornošću Allahu, plemenitim ciljevima, ono će tebe uposliti prohtjevima i negativnošću.
A oni koji se oslanjaju na Allaha, On im je dovoljan. Oni koji rade u ime Allaha, On im je dovoljan. Poput ptica su koje osvanu gladne, a omrknu site.
Ali i ptice polijeću iz gnijezda. I ptice traže. I ptice kucaju. I ptice putuju.
Lete u potrazi za onim što ih čini živima.
U Ramazanu sam poput ptice. I drago mi, pravo drago, što nemam kaveza
"


Stariji postovi