26.06.2009.

Sura Ajetul - Kursija

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Samo je Allah Bog.
Nema drugog Boga osim Allaha.
On je Živi i sve što postoji On održava.
Njega ne obuzima drijemež niti san.
Njegovo je sve što je na nebesima i na Zemlji.
Niko ne može kod Njega posredovati bez Njegove dozvole.
On zna sve što je pred ljudima i što je iza njih.
Ljudi ne znaju osim ono što im je On dao da spoznaju.
Njegova vlast obuhvata nebesa i Zemlju.
Održavanje nebesa i Zemlje On vrši bez truda i zamora.
On je Uzvišeni i Veliki.Bis'millahir-rah'manir-rahim
Allahu la illahe illa Huve, El-hajjul-kajjum.
La te'huzuhu sinetun ve la nevm.
 Lehu ma fis-semavati ve ma fil-erd.
zellezi ješfe'u 'indehu illa bi-iznih.
J'alemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum,
ve la juhitune bi šej-in min 'ilmihi illa bi-ma šae.
Vesia' kursijjuhu-ssemavati vel erda,
 ve la jeuduhu hifzuhuma ve huvel-alijjul-azim.