03.08.2011.

*

Allahu moj,
ojačaj me u ovom danu u izvršenju Tvojih naredbi i
opskrbi me slašću Tvojeg spominjanja i usjehom zahvale na Tvoja davanja
tako Ti plemenitosti Tvoje,
i tako Ti Tvojeg čuvanja,
čuvaj me u njemu,
o Ti koji najbolje vidiš od nadgledača.Ko zna za grijeh svoga brata pa ga sakrije,
Allah džellešanuhu će na Sudnjem danu sakriti njegove grijehe.
(hadis Poslanika a.s.)