13.08.2011.

*

Allahu moj, očisti me u ovom danu od niskosti,
i učini me strpljivim u njemu na Tvoje odredbe
i pospješi me na Bogobojaznost i druženje sa dobrima,
tako Ti pomoći Tvoje, o Svjetlosti očiju nemoćnika.