26.08.2011.

Lejletul Kadr mubarek olsun!

'Inna enzelnahu fi lejletil kadr
We ma edrake ma lejletul kadr
Lejletul kadri hajrun min elfi shehr
Tenezzelul malaiketu wer-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr
Selamun hije hatta matle`il fedzr '´Zbilja, Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr!
A šta ti misliš šta je noć Kadr?
Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci!
Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga,
u njoj silaze zbog odluke svake,
u njoj je spas sve dok zora ne svane!´
Kur'an, sura El-Kadr