05.11.2011.

U ime Allaha Milostivog Samilosnog!

Neka je salavat i selam na Muhameda s.a.v.s.
Allahu Milostivi,molimo Te da naše danas učiniš boljim od juče, a naše sutra boljim od danas. Učini da sva naša djela krasi lijep i hairli završetak.
Spasi nas od dunjalučkih poniženja i ahiretskog azaba.
Uzvišeni Allahu, učini ovaj mubarek dan vjesnikom hajra i berićeta za sve muslimane, a opomenom i propašću za sve zulumćare.
Učini ga sigurnim za sve muslimane svijeta i ispuni njihova srca imanom i ponosom.
Allahu Samilosni, oprosti nama i našoj braći koji su nas pretekli u imanu
i ne dozvoli da u našim srcima bude imalo zavisti prema vjernicima.
Svemogući Allahu, ne ostavi u ovome mubarek danu ni jedan grijeh
a da nam ga ne oprostiš, ni jedne brige a da nam je ne otkloniš,
ni jednog bolesnika a da ga ne izliječiš, ni jednog umrlog a da mu ne oprostiš,
ni jedne želje ni potrebe, sa kojom si Ti zadovoljan, a da nam je ne ispuniš.

Allahu Veliki,
ujedini naša srca na putu istine i ojačaj nas snagom istinskog imana.
Amin!