*

Allahu moj,
ojačaj me u ovom danu u izvršenju Tvojih naredbi i
opskrbi me slašću Tvojeg spominjanja i usjehom zahvale na Tvoja davanja
tako Ti plemenitosti Tvoje,
i tako Ti Tvojeg čuvanja,
čuvaj me u njemu,
o Ti koji najbolje vidiš od nadgledača.

[IMG]http://i302.photobucket.com/albums/nn91/LeylaSaray/ramadankereem.jpg[/IMG]

Ko zna za grijeh svoga brata pa ga sakrije,
Allah džellešanuhu će na Sudnjem danu sakriti njegove grijehe.
(hadis Poslanika a.s.)

tahany
"O, Ti Koji nisi vidjen, a ipak obznanjuješ Svoje Postojanje, Samo Ti Si Postojeći, nema ništa osim Tebe! Duša je skrivena u tijelu, a Ti Si u duši skriven, o Dušo duše! Ti si dalje od svega, svaka stvar se ogleda u Tebi, a Ti, o, Neuporedivi, ogledaš se u svakoj stvari! "

Komentariši