Lejletul Kadr mubarek olsun!

‘Inna enzelnahu fi lejletil kadr
We ma edrake ma lejletul kadr
Lejletul kadri hajrun min elfi shehr
Tenezzelul malaiketu wer-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr
Selamun hije hatta matle`il fedzr ‘

[IMG]http://img268.imageshack.us/img268/9008/kuran2.jpg[/IMG]

´Zbilja, Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr!
A šta ti misliš šta je noć Kadr?
Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci!
Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga,
u njoj silaze zbog odluke svake,
u njoj je spas sve dok zora ne svane!´
Kur'an, sura El-Kadr

tahany
"O, Ti Koji nisi vidjen, a ipak obznanjuješ Svoje Postojanje, Samo Ti Si Postojeći, nema ništa osim Tebe! Duša je skrivena u tijelu, a Ti Si u duši skriven, o Dušo duše! Ti si dalje od svega, svaka stvar se ogleda u Tebi, a Ti, o, Neuporedivi, ogledaš se u svakoj stvari! "

Komentariši